Over

Het onderzoeksproject

De website is het resultaat van het het Vlaio Tetra onderzoekproject "To Bio or not to Bio; onderzoek naar kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact". 

Vóór aanvang van dit project was de kennis en impact over bio-gebaseerde isolatiematerialen versnipperd wat een afweging tegenover gekende isolatiematerialen belemmerde. Anderzijds ontbraken de uitvoeringsleidraden omtrent de praktische toepassing ervan. Er heerste onduidelijkheid over de kenmerken, prestaties, uitvoeringsmethodes, etc. Ondanks het bestaan van goede voorbeelden, miste de bouwsector de nodige kennis en vertrouwen om met deze materialen aan de slag te gaan. 

Het is de doelstelling van dit onderzoeksproject om de kennis over bio-gebaseerde isolatiematerialen te verhogen, de materialen te situeren tegenover gekende alternatieven, hands-on output te ontwikkelen, en zo drempels weg te werken.

Concreet zet dit project in op een verhoging en verspreiding van kennis over bio-gebaseerde isolatiematerialen door: 
-    Naast de bouwfysische en energetische kenmerken, milieu-impact, kostprijs, plaatsingsgemak, etc. van klassieke én bio-gebaseerde isolatiematerialen op een objectieve manier in kaart te brengen zodat een meer gefundeerde afweging mogelijk wordt; 
-    Inzichten te verschaffen inzake de milieu-impact van zowel klassieke als bio-gebaseerde isolatiematerialen in hun typische opbouwen;
-    Kennis delen inzake de graad van demonteerbaarheid van zowel klassieke als bio-gebaseerde isolatiematerialen in hun typische bouwknopen. Losmaakbaarheid faciliteert immers het hergebruikspotentieel van de bouwmaterialen en vormt een belangrijk aspect binnen circulair bouwen;

De scope binnen dit onderzoeksproject situeert zich op het niveau van de bovengrondse gebouwschil voor woningbouw, zowel massiefbouw als houtskeletbouw.

De initatiefnemers

Dit onderzoeksproject is een initiatief van volgende kennisinstellingen:

UGent

Prof. Marijke Steeman, ir. arch. Katrien Devos en voormalig medewerkster ir. arch. Laura Landuyt zijn verbonden aan de onderzoeksgroep Bouwfysica (vakgroep Architectuur en Stedenbouw). Het onderzoek aan deze groep wil bijdragen tot de ontwikkeling van kennis over duurzame en energie-efficiënte gebouwen met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Meer specifiek situeert het expertisedomein zich op vlak van circulair bouwen en milieuprestatiebeoordeling, warmte- en vochttransport in gebouwen en gebouwcomponenten, energieprestaties van gebouwen, kwaliteit van de binnenomgeving, hoogperformante HVAC-systemen en renovatietechnieken.

WTCB

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (mevr. Aline Vergauwen) is een collectieve onderzoeksinstelling ten dienste van de Belgische Bouwindustrie (100 000 aannemers). Het WTCB is nauw betrokken bij de Belgische en internationale bouwpraktijk. 
Het WTCB heeft als hét kenniscentrum voor de bouwsector expertise en ervaring opgebouwd, zowel wat betreft onderzoek en innovatie via de Directie Onderzoek en onderzoeksprojecten, als wat betreft de verzameling, de opmaak en de verspreiding van technische informatie (Technische Voorlichtingsnota’s, referentiedetails, artikels, presentaties, …).

Odisee

Als onderzoekskern Duurzaam Bouwen In Team (dhr. Filip Van Langenhove, dhr. Arthur Daneels en dhr. Stijn Dauwe), verbonden aan de professionele bacheloropleiding Bouw in de Odisee Hogeschool, leveren we vanuit innovatief en applicatie-gericht onderzoek een door het werkveld erkende bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Hierbij vormen de milieu-impact (LCA) en de kost (LCC)  binnen de volledige levenscyclus de leidraden bij het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen gerelateerd aan de gebouwschil. Daarnaast wordt circulair bouwen benaderd vanuit het hergebruikspotentieel van materialen.

Onze gebruikersgroep

Dit onderzoeksproject werd in samenspraak gerealiseerd met een gebruikersgroep die fungeerde als kritisch klankbord, de aanbrenger van cases en met veel enthousiasme zijn kennis en ervaringen deelde:

Aannemingsbedrijven: Hofman Aannemingen, Hota, De Clippel, Antwerpse Bouwwerken, Algemene Bouw Maes, Jan De Nul, B&R Hooyberghs Aannemingen, d'Hulst, Ecobouw Craeghs en De Noordboom.

Architecten- en studiebureau's: Bast Architects & Engineers, EA+, Robuust, Bureau Bouwtechniek en Archipelago.

Producenten en leveranciers: Woonder, Eurabo, Soprema, Isoproc, De Vlaspit, Isover / Saint-Gobain, Exie, Unilin, Rockwool en Ecoschelp.

Sectororganisaties en non-profitorganisaties: OVAM, Bouwunie, Pixii, NAV, VIBE, Vlaamse Confederatie Bouw en SHM Denderstreek.