Platdak isolatie - houtskelet

Onbekend is onbemind. De kenmerken van zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen worden binnen eenzelfde toepassing met elkaar vergeleken. Naast de klassiek gekende technische eigenschappen zijn kenmerken als biogene koolstofopslag en mate van losmaakbaarheid opgenomen in de studie.

De scope omvat isolatiematerialen die worden toegepast binnen de bovengrondse gebouwschil voor zowel houtskelet als massiefbouw van individuele woningbouw.

De eigenschappen van de verschillende materialen (vb. milieu-impact, kostprijs etc.) worden per opbouw onderzocht en vergeleken. Dit kan ervoor zorgen dat hetzelfde materiaal in een andere opbouw een andere score behaalt.

 

PLAT DAK_Hout Glaswol Rotswol Cellulose Houtvezel Schapenwol Gerecycleerd textiel Gerecycleerde kurk
Vormgeving
Matten
Matten
Matten
Matten
Matten
Matten
Korrels
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Vlokken
Afbeelding
Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]

min

0,031
0,031
0,032
0,036
0,033
0,036
0,030

max

0,050
0,050
0,052
0,064
0,063
0,039
0,053
Dampdiffusieweerstand [-]

min

1
1
1
1
1
1
5

max

1,5
2
3
5
2
5
30
Brandreactieklasse

min

A1
A1
B
E
B
B
B

max

C
D
E
-
D
-
E
Massadichtheid [kg/m3]

min

30
35
25
40
19
18
110

max

40
50
75
50
20
22
120
Prijs
Losmaakbaarheid

Type Verbinding

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers/ ingeblazen
Los tussen kepers
Los tussen kepers/ ingeblazen
los gestort

Randopsluiting

-
-
-
-
-
-
-

rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
echte zijden/losse vlokken
rechte zijden/losse vlokken
rechte zijden
rechte zijden/losse vlokken
losse korrels
Vochtbuffering
Zwak
Zwak
Matig
Sterk
Matig
Matig
Zwak
Zomercomfort
+
++
++
+++
+
+
+++
Normeringen
EPBD
EPBD
EPBD
EPBD
-
-
EPBD
Milieuimpact dakopbouw
Biogene koolstofopslag
Neen
Neen
Ja
Ja
Neen
Neen
Ja
Uitvoeringsaspecten

    PDF

    PDF

    PDF