Platdak isolatie - massiefbouw

Bij zeer performante gebouwen met een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil wordt de milieu-impact van de gebruikte materialen, onder meer de isolatielaag, steeds belangrijker. Aan de hand van een milieu-score worden inzichten gedeeld omtrent zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen in herkenbare opbouwen van de bovengrondse gebouwschil bij zowel houtskelet als massiefbouw binnen de individuele woningbouw.

Het zijn opbouwen gevalideerd door de gebruikersgroep tijdens de uitvoering van het onderzoek. Elke opbouw dient te worden afgetoetst aan de reële situatie inzake grond(water)gesteldheid, EPB-studie, brandeisen, akoestische eisen en stabiliteitsstudie.

De methodiek en aannames die in dit onderzoeksproject gebruikt zijn om de milieuscores te berekenen is conform deze gebruikt in de LCA-tool TOTEM(consultatiedatum januari 2022). Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare generieke data en geen specifieke productdata. Mogelijks scoren producten beter dan de generieke beschikbare data in TOTEM en daarom is het aangeraden, indien de EPD (Environmental Product Declaration) van het product beschikbaar is, deze in jouw LCA berekening toe te passen om meer verfijnde en geactualiseerde resultaten te bekomen.

 

De milieu-impact van de ingebedde energie (ontginnen grondstoffen, productie, constructie etc.) en einde levensenergie (behandelen materiaal na gebruik) van de materialen die in iedere opbouw gebruikt worden, wordt hier bepaald. Aangezien per opbouw telkens eenzelfde U-waarde werd bepaald, zal de operationele energie (energie bij gebruik van het product) gelijk zijn en wordt de milieu-impact hiervoor niet in rekening gebracht.

Geëxpandeerde kurkplaten
Kurk
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Geëxpandeerde kurkplaten 0,22
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,177
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0410
Dikte [m] 0,22
R-waarde [m²K/W] 5,37

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Houtvezel
Houtvezel
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Houtvezel 0,22
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,181
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0420
Dikte [m] 0,22
R-waarde [m²K/W] 5,24

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

XPS
XPS
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 XPS 0,19
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,172
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0345
Dikte [m] 0,19
R-waarde [m²K/W] 5,51

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Rotswol
Rotswol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Rotswol 0,22
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,175
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0405
Dikte [m] 0,22
R-waarde [m²K/W] 5,43

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

PIR/PUR
PIR_PUR
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 PUR/PIR 0,13
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,178
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0245
Dikte [m] 0,13
R-waarde [m²K/W] 5,31

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

EPS
EPS
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 EPS 0,18
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Druklaag 0,05
7 Welfsels 0,12
8 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,179
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0340
Dikte [m] 0,18
R-waarde [m²K/W] 5,29

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken