Platdak isolatie - massief

Onbekend is onbemind. De kenmerken van zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen worden binnen eenzelfde toepassing met elkaar vergeleken. Naast de klassiek gekende technische eigenschappen zijn kenmerken als biogene koolstofopslag en mate van losmaakbaarheid opgenomen in de studie.

De scope omvat isolatiematerialen die worden toegepast binnen de bovengrondse gebouwschil voor zowel houtskelet als massiefbouw van individuele woningbouw.

De eigenschappen van de verschillende materialen (vb. milieu-impact, kostprijs etc.) worden per opbouw onderzocht en vergeleken. Dit kan ervoor zorgen dat hetzelfde materiaal in een andere opbouw een andere score behaalt.

 

PLAT DAK_Welfsels EPS PUR/PIR Rotswol XPS Houtvezel Kurk
Vormgeving
Platen
Platen
Platen
Platen
Platen
Platen
Afbeelding
Warmtegeleidingscoëfficiënt [W/mK]

min

0,031
0,022
0,031
0,028
0,036
0,030

max

0,050
0,035
0,050
0,045
0,064
0,053
Dampdiffusieweerstand [-]

min

20
40
1
80
1
5

max

100
200
2
300
5
30
Brandreactieklasse

min

B
D
A1
E
E
B

max

E
F
D
-
-
E
Massadichtheid [kg/m3]

min

20
30
105
30
150
110

max

25
35
140
35
250
120
Prijs
Losmaakbaarheid

Type Verbinding

lijmen
lijmen
ijmen
lijmen
lijmen
lijmen
schroeven/pluggen
schroeven/pluggen
schroeven/pluggen
schroeven/pluggen
schroeven/pluggen
schroeven/pluggen
los geplaatst
los geplaatst
los geplaatst
los geplaatst
los geplaatst
los geplaatst

Randopsluiting

tand en groef
tand en groef
-
tand en groef
tand en groef
tand en groef

rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
rechte zijden
Vochtbuffering
Niet
Niet
Zwak
Niet
Sterk
Zwak
Normeringen
EPBD
EPBD
EPBD
EPBD
EPBD
EPBD
Milieuimpact dakopbouw
Biogene koolstofopslag
Neen
Neen
Neen
Neen
Ja
Ja
Uitvoeringsaspecten

    PDF