Plat dak aansluiting - Demonteerbare massiefbouw

Analyse en inzichten in de mate waarin isolatiematerialen en aanliggende materialen losmaakbaar zijn in hun specifieke aansluitingen (bouwknopen).

Hierbij is een opsplitsing gemaakt tussen ‘klassiek’ in de zin van ‘klassiek gekend, vaak voortkomende uitvoering’ en ‘demonteerbaar’ in de zin van ‘bijzondere aandacht op demonteerbaarheid van de bouwknoop’.

Losmaakbaarheid als facilitator om hergebruik en circulair bouwen te maximaliseren en zo de milieu-impact van de isolatiematerialen en aanliggende materialen naar de toekomst toe te minimaliseren. Daarnaast zijn factoren zoals recycled content, recycleerbaarheid, standaardisatie, restwaarde,… die de circulariteit van een bouwknoop bepalen.

Voor het bepalen van de graad van demonteerbaarheid is gebruik gemaakt van de Losmaakbaarheidsindex 2.0.

 

Kenmerken dakopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 Houtvezel 0,22
4 Dampscherm_gewapend bitumen -
5 Hellingsbeton 0,05
6 Welfsels + Druklaag 0,17
7 metalstud 0,25
8 Gipskarton plaat 0,0125
U-waarde [W/m²K] 0,170
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
9 Gipspleisterwerk 0,01
10 Verlijmd snelbouwmetselwerk 0,14
11 Kurk 0,20
12 Spouwhaken
13 Luchtspouw 0,04
14 Click/stapel steen 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,180
Andere elementen
14 Isolerende steen 0,140
15 afdekplaat spouw
16 verlijmde epdm dakrand
17 dakrandprofiel
18 balasttegel
19 technieken plafond
20 technieken wand

|Element |Score

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - los geplaatst LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - volledig herstelbare schade LI 4-5
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - verlijmde randen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - los geplaatst LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - rechte zijden LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - los geplaatst LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2 → 3
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementgebonden LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 4
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementgebonden LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 →
2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14 → 5
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - mechanische bevestiging LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - schroeven LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: → 7
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - doorvoer technieken LI 3-5
randopsluiting element - bepleisterde randen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - zacht chemisch gebonden LI 2-5
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade LI 2-5
Demontagevolgorde: → 8
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 →
2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14 → 5 → 9
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - verlijmde voegen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - spouwakers LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 → 2 → 3 → 17 →
15 → 13 → 10
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - click systeem LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 16 → 17 → 15 → 13
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - gesloten clicksysteem LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementmortel LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 7 → 19 → 6 → 8 → 20 → 18 → 16 → 1 →
2 → 3 → 17 → 15 → 13 → 10 → 4 → 14
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - mortelvoegen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - keilbouten LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 16 → 17 → 15
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: → 16
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - schroeven LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: 16 → 17
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - verlijmde randen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - los geplaatst LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - geen handeling of schade LI 5-5
Demontagevolgorde: → 18
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - mechanische bevestiging LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - extra handelingen zonder schade LI 5-5
Demontagevolgorde: 17 → 19
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - zonering technieken LI 5-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - pleisterwerk LI 2-5
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: 8 → 20
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie pleisterwerk LI 1-5
randopsluiting element - open LI 5-5

 

De levensduur heeft een indicatie omtrent de levensduur per type materiaallaag. Op de afbeelding wordt de levensduur per materiaal aangeduid in een kleur volgens deze legende:

Site

Structure

Skin

Services

Space plan

oneindig

> 60 jaar

30 – 60 jaar

7 - 25 jaar

5 – 20 jaar

 

Constructieve producten (producten onder de laag ‘Structure’) blijven meestal de gehele levensduur van een gebouw behouden, terwijl de afwerking meerdere malen wordt vervangen. Producten met kortere levensduur dan die van het gebouw waarin ze toegepast worden, zijn extra interessant om losmaakbaar uit te voeren.

Het is dan ook zinvol dat verbindingen tussen lagen met een verschillende levensduur maximaal toegankelijk zijn en dat de type verbindingen eenvoudig en snel te demonteren zijn. Voornamelijk in functie van renovatie- en/of herstelwerken moet worden vermeden dat lagen met een verschillende levensduur met elkaar worden vermengd (doorkruisingen, zoals technische leidingen in een gespoten isolatie) en dat de zijden van de materiaallaag (randen zoals een tand- en groefverbinding) maximaal ongebonden zijn met aanliggende materiaallagen.

In een optimale situatie is de volgorde van de materiaallagen conform hun verwachte levensduur. Dit laat toe renovatie of herstel uit te voeren zonder lagen met een hogere levensverwachting te moeten beschadigen.

De "uitroeptekens !" op de afbeelding duiden materialen aan die niet in de ideale volgorde zijn geplaatst volgens hun levensduurverwachting. Bij vervanging of herstel hiervan zullen materialen met een hogere levensverwachting onnodig worden beschadigd.

Aandachtspunten:

- Stijf materiaal, geen grote oneffenheden opvangen

- Niet samendrukbaar (voor toepassing op platte daken moet het materiaal voldoende drukweerstand bezitten)

- Bevestigen met pluggen, inklemmen of houten lat en schroeven

- Dampopen isolatie, dus bij toepassing op plat dak (steeds dampdicht afgewerkt) extra aandacht voor het dampscherm: strengere eisen zodat er geen inwendige condensatie kan optreden.

- Beschermen tegen bevochtiging tijdens bouwfase

- Bij toepassing op plat dak: mogelijke plaatsingswijze controleren (verkleving op ondergrond, lijm, bevestigingswijzen van de dakafdichtingen op de isolatieplaten om te weerstaan aan de windkrachten, etc.) + eisen naar vormvastheid, interne cohesie,.. (zie TV 215 – hoofdstuk 7)

- Resten kunnen niet worden gecomposteerd (polymeerbindmiddel)

- Let op: zorg dat dakdichting goed afgesloten is zodat houtvezelplaten niet nat worden.

Aandachtspunten: 

- Zowel buitenisolatie als gevelafwerking in kurk mogelijk

- Bevestigen van kurkplaten met isolatiepluggen (en mortel)

- Kurk niet ondergronds te plaatsen, in elk geval niet permanent in contact met grond en water.