Plat dak aansluiting - Klassieke massiefbouw

Analyse en inzichten in de mate waarin isolatiematerialen en aanliggende materialen losmaakbaar zijn in hun specifieke aansluitingen (bouwknopen).

Hierbij is een opsplitsing gemaakt tussen ‘klassiek’ in de zin van ‘klassiek gekend, vaak voortkomende uitvoering’ en ‘demonteerbaar’ in de zin van ‘bijzondere aandacht op demonteerbaarheid van de bouwknoop’.

Losmaakbaarheid als facilitator om hergebruik en circulair bouwen te maximaliseren en zo de milieu-impact van de isolatiematerialen en aanliggende materialen naar de toekomst toe te minimaliseren. Daarnaast zijn factoren zoals recycled content, recycleerbaarheid, standaardisatie, restwaarde,… die de circulariteit van een bouwknoop bepalen.

Voor het bepalen van de graad van demonteerbaarheid is gebruik gemaakt van de Losmaakbaarheidsindex 2.0.

 

Kenmerken dakopbouw
Materiaal Dikte [m]
1 EPDM 0,0012
2 XPS 0,19
3 Dampscherm_gewapend bitumen -
4 Hellingsbeton 0,05
5 Welfsels + druklaag 0,17
6 Gipspleister 0,01
U-waarde [W/m²K] 0,172
Kenmerken wandopbouw
Materiaal Dikte [m]
7 Gipspleisterwerk 0,01
8 Verlijmd snelbouwmetselwerk 0,14
9 Rotswol 0,16
10 Spouwhaken
11 Luchtspouw 0,04
12 Verlijmd gevelmetselwerk 0,09
U-waarde [W/m²K] 0,186
Andere elementen
13 Isolerende steen 0,14
14 afdekplaat spouw
15 EPDM dakrand
16 dakrandprofiel
17 technieken plafond
18 technieken wand

|Element |Score

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 15 → 1
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 15 → 1 → 2
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - verlijmd LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 15 → 1 → 2 → 3
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - ingesloten onder epdm LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementgebonden LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 15 → 1 → 2 → 3 → 4
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementgebonden LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 →
17 → 16 → 14 → 12 → 9 → 13 → 5
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - doorvoer technieken LI 1-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - zacht chemische binding LI 2-5
toegankelijkheid verbinding - deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: → 6
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - doorvoer technieken LI 1-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - zacht chemische binding LI 2-5
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: → 7
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - monoliet LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 → 17 →
16 → 14 → 12 → 9 → 13 → 5 → 8
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - verlijmde voegen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - ankers LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 → 17 →
16 → 14 → 12 → 9
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 15 → 16 → 14 → 12
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - verlijmde voegen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - cementmortel LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 →
17 → 16 → 14 → 12 → 9 → 13
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - mortelvoegen LI 1-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - geschroefd LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 → 17 → 16 → 14
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - lijm LI 1-5
toegankelijkheid verbinding - Onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: → 15
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - geschroefd LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: → 15 → 16
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - geen LI 5-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - beugels LI 5-5
toegankelijkheid verbinding - onherstelbare schade LI 1-5
Demontagevolgorde: 6 → 7 → 18 → 15 → 1 → 2 → 3 → 4 → 17
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

Losmaakbaarheid materiaal bij einde leven 
type verbinding - gipspleister LI 2-5
toegankelijkheid verbinding - Deels herstelbare schade LI 3-5
Demontagevolgorde: 7 → 18
Losmaakbaarheid materiaal bij vervanging of herstelling
doorkruising element - volledige integratie technieken LI 1-5
randopsluiting element - geen LI 5-5

 

De levensduur heeft een indicatie omtrent de levensduur per type materiaallaag. Op de afbeelding wordt de levensduur per materiaal aangeduid in een kleur volgens deze legende:

Site

Structure

Skin

Services

Space plan

oneindig

> 60 jaar

30 – 60 jaar

7 - 25 jaar

5 – 20 jaar

 

Constructieve producten (producten onder de laag ‘Structure’) blijven meestal de gehele levensduur van een gebouw behouden, terwijl de afwerking meerdere malen wordt vervangen. Producten met kortere levensduur dan die van het gebouw waarin ze toegepast worden, zijn extra interessant om losmaakbaar uit te voeren.

Het is dan ook zinvol dat verbindingen tussen lagen met een verschillende levensduur maximaal toegankelijk zijn en dat de type verbindingen eenvoudig en snel te demonteren zijn. Voornamelijk in functie van renovatie- en/of herstelwerken moet worden vermeden dat lagen met een verschillende levensduur met elkaar worden vermengd (doorkruisingen, zoals technische leidingen in een gespoten isolatie) en dat de zijden van de materiaallaag (randen zoals een tand- en groefverbinding) maximaal ongebonden zijn met aanliggende materiaallagen.

In een optimale situatie is de volgorde van de materiaallagen conform hun verwachte levensduur. Dit laat toe renovatie of herstel uit te voeren zonder lagen met een hogere levensverwachting te moeten beschadigen.

De "uitroeptekens !" op de afbeelding duiden materialen aan die niet in de ideale volgorde zijn geplaatst volgens hun levensduurverwachting. Bij vervanging of herstel hiervan zullen materialen met een hogere levensverwachting onnodig worden beschadigd.