Isolatie binnenzijde muur - massiefbouw

Bij zeer performante gebouwen met een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil wordt de milieu-impact van de gebruikte materialen, onder meer de isolatielaag, steeds belangrijker. Aan de hand van een milieu-score worden inzichten gedeeld omtrent zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen in herkenbare opbouwen van de bovengrondse gebouwschil bij zowel houtskelet als massiefbouw binnen de individuele woningbouw.

Het zijn opbouwen gevalideerd door de gebruikersgroep tijdens de uitvoering van het onderzoek. Elke opbouw dient te worden afgetoetst aan de reële situatie inzake grond(water)gesteldheid, EPB-studie, brandeisen, akoestische eisen en stabiliteitsstudie.

De methodiek en aannames die in dit onderzoeksproject gebruikt zijn om de milieuscores te berekenen is conform deze gebruikt in de LCA-tool TOTEM(consultatiedatum januari 2022). Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare generieke data en geen specifieke productdata. Mogelijks scoren producten beter dan de generieke beschikbare data in TOTEM en daarom is het aangeraden, indien de EPD (Environmental Product Declaration) van het product beschikbaar is, deze in jouw LCA berekening toe te passen om meer verfijnde en geactualiseerde resultaten te bekomen.

 

Bij binnenisolatie kan er makkelijk inwendige condensatie optreden als je veel isolatie plaatst. Wanneer je een grotere verbetering van de warmteweerstand dan 2.5 m2K/W beoogt, dient voorafgaand een hygrothermische studie te worden uitgevoerd om de toepasbaarheid te beoordelen en schade te vermijden.

 

De milieu-impact van de ingebedde energie (ontginnen grondstoffen, productie, constructie etc.) en einde levensenergie (behandelen materiaal na gebruik) van de materialen die in iedere opbouw gebruikt worden, wordt hier bepaald. Aangezien per opbouw telkens eenzelfde U-waarde werd bepaald, zal de operationele energie (energie bij gebruik van het product) gelijk zijn en wordt de milieu-impact hiervoor niet in rekening gebracht.

Glaswol
Glaswol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Glaswol 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,427
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0335
Dikte [m] 0,06
R-waarde [m²K/W] 1,79

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

PUR/PIR platen
PIR/PUR-Plaat
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipspleister 0,01
2 PUR/PIR 0,04
3 kleefmortel
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,414
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0235
Dikte [m] 0,04
R-waarde [m²K/W] 1,70

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Rotswol
Rotswol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Rotswol 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,437
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,035
Dikte [m] 0,06
R-waarde [m²K/W] 1,71

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Cellulose
cellulose
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Cellulose 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,379
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,038
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 2,11

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Gerecycleerd textiel
Textiel
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Gerecycleerd textiel 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,384
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,039
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 2,05

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Houtvezel matten
Houtvezel matten
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Houtvezelisolatie 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,387
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0395
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 2,03

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Houtvezel platen
Houtvezel platen
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Leempleister 0,01
2 Houtvezel platen 0,08
3 kleefmortel
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,394
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0445
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 1,80

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Kalkhennep
kalkhennep
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Leempleister 0,01
2 Kalkhennep 0,13
3 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,403
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,078
Dikte [m] 0,13
R-waarde [m²K/W] 1,73

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Kurk
Kurk
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Leempleister 0,01
2 Kurk 0,08
3 kleefmortel
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,373
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,041
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 1,95

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Schapenwol
Schapenwol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2 Dampscherm 0,00
3a Schapenwol 0,92
3b Houten structuur 0,08
4 Metselwerk 0,30
U-waarde [W/m²K] 0,376

 Opgelet!

Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0375
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 2,13

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

 Opgelet!