Vloerisolatie - massiefbouw

Bij zeer performante gebouwen met een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil wordt de milieu-impact van de gebruikte materialen, onder meer de isolatielaag, steeds belangrijker. Aan de hand van een milieu-score worden inzichten gedeeld omtrent zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen in herkenbare opbouwen van de bovengrondse gebouwschil bij zowel houtskelet als massiefbouw binnen de individuele woningbouw.

Het zijn opbouwen gevalideerd door de gebruikersgroep tijdens de uitvoering van het onderzoek. Elke opbouw dient te worden afgetoetst aan de reële situatie inzake grond(water)gesteldheid, EPB-studie, brandeisen, akoestische eisen en stabiliteitsstudie.

De methodiek en aannames die in dit onderzoeksproject gebruikt zijn om de milieuscores te berekenen is conform deze gebruikt in de LCA-tool TOTEM(consultatiedatum januari 2022). Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare generieke data en geen specifieke productdata. Mogelijks scoren producten beter dan de generieke beschikbare data in TOTEM en daarom is het aangeraden, indien de EPD (Environmental Product Declaration) van het product beschikbaar is, deze in jouw LCA berekening toe te passen om meer verfijnde en geactualiseerde resultaten te bekomen.

De milieu-impact van de ingebedde energie (ontginnen grondstoffen, productie, constructie etc.) en einde levensenergie (behandelen materiaal na gebruik) van de materialen die in iedere opbouw gebruikt worden, wordt hier bepaald. Aangezien per opbouw telkens eenzelfde U-waarde werd bepaald, zal de operationele energie (energie bij gebruik van het product) gelijk zijn en wordt de milieu-impact hiervoor niet in rekening gebracht.

EPS
EPS
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 EPS 0,12
5 Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel 0,12
6 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,185
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,034
Dikte [m] 0,12
R-waarde [m²K/W] 3,53
PIR/PUR Plaat
PIR/PUR-Plaat
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 PUR/PIR 0,08
5 Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel 0,12
6 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,182
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,022
Dikte [m] 0,08
R-waarde [m²K/W] 3,64

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Glasschuimgranulaten
Glasschuimgranulaten
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 Glasschuim granulaten 0,30
5 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,185
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0825
Dikte [m] 0,30
R-waarde [m²K/W] 3,64

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Rotswol
Rotswol_VLOER
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 Rotswol 0,14
5 Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel 0,12
6 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,179
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0375
Dikte [m] 0,14
R-waarde [m²K/W] 3,73

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Kalkhennep en schelpen
Kalkhennep en schelpen
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 Kalkhennep 0,20
5 Schelpen 0,35
6 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,184
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,071
Dikte [m] 0,20
R-waarde [m²K/W] 2,82

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,155
Dikte [m] 0,35
R-waarde [m²K/W] 2,26

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Gespoten PIR/PUR
Gespoten PIR/PUR
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: keramische tegels 0,01
2 Chape 0,08
3 PE folie
4 Gespoten PUR 0,11
5 Uitvullaag (leidingen) EPS-mortel 0,12
6 Structuur: beton 0,2
U-waarde [W/m²K] 0,183
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,022
Dikte [m] 0,11
R-waarde [m²K/W] 5,00

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Schelpen en kalkhennep tussen regels
Schelpen en kalkhennep
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: hardhout 0,02
2 OSB-plaat 0,02
3a Houten structuur 0,20
3b Droge kalkhennep 0,20
4 Schelpen 0,25
5 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,182
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,06
Dikte [m] 0,20
R-waarde [m²K/W] 3,33

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,155
Dikte [m] 0,25
R-waarde [m²K/W] 1,61

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Schelpen en gerecycleerde kurkkorrels tussen regels
Schelpen en kurk
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Vloerafwerking: hardhout 0,02
2 OSB-plaat 0,02
3a Houten structuur 0,18
3b Kurk 0,18
4 Schelpen 0,25
5 Geotextiel
U-waarde [W/m²K] 0,180
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,048
Dikte [m] 0,18
R-waarde [m²K/W] 3,75

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken

Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,155
Dikte [m] 0,25
R-waarde [m²K/W] 1,61

    Afbeeldingen

     Meer kenmerken