Muurisolatie - houtskelet

Bij zeer performante gebouwen met een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil wordt de milieu-impact van de gebruikte materialen, onder meer de isolatielaag, steeds belangrijker. Aan de hand van een milieu-score worden inzichten gedeeld omtrent zowel klassieke isolatiematerialen als bio-gebaseerde isolatiematerialen in herkenbare opbouwen van de bovengrondse gebouwschil bij zowel houtskelet als massiefbouw binnen de individuele woningbouw.

Het zijn opbouwen gevalideerd door de gebruikersgroep tijdens de uitvoering van het onderzoek. Elke opbouw dient te worden afgetoetst aan de reële situatie inzake grond(water)gesteldheid, EPB-studie, brandeisen, akoestische eisen en stabiliteitsstudie.

De methodiek en aannames die in dit onderzoeksproject gebruikt zijn om de milieuscores te berekenen is conform deze gebruikt in de LCA-tool TOTEM(consultatiedatum januari 2022). Hierbij is gebruik gemaakt van de beschikbare generieke data en geen specifieke productdata. Mogelijks scoren producten beter dan de generieke beschikbare data in TOTEM en daarom is het aangeraden, indien de EPD (Environmental Product Declaration) van het product beschikbaar is, deze in jouw LCA berekening toe te passen om meer verfijnde en geactualiseerde resultaten te bekomen.

 

De milieu-impact van de ingebedde energie (ontginnen grondstoffen, productie, constructie etc.) en einde levensenergie (behandelen materiaal na gebruik) van de materialen die in iedere opbouw gebruikt worden, wordt hier bepaald. Aangezien per opbouw telkens eenzelfde U-waarde werd bepaald, zal de operationele energie (energie bij gebruik van het product) gelijk zijn en wordt de milieu-impact hiervoor niet in rekening gebracht.

Glaswol
Glaswol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Glaswol 0,14
4b Houten structuur 0,14
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,185
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0335
Dikte [m] 0,14
R-waarde [m²K/W] 4,18
Rotswol
Rotswol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Rotswol 0,16
4b Houten structuur 0,16
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,174
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0350
Dikte [m] 0,16
R-waarde [m²K/W] 4,57
Cellulose vlokken
Cellulose
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Cellulose 0,16
4b Houten structuur 0,16
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,182
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0380
Dikte [m] 0,16
R-waarde [m²K/W] 4,21
Gerecycleerd textiel
Textiel
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Gerecycleerd textiel 0,18
4b Houten structuur 0,18
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,08
U-waarde [W/m²K] 0,171
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0390
Dikte [m] 0,18
R-waarde [m²K/W] 4,62
Houtvezel matten
Houtvezel matten
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Houtvezel 0,16
4b Houten structuur 0,16
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,186
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0395
Dikte [m] 0,16
R-waarde [m²K/W] 4,05
Kalkhennep
Kalkhennep
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Kalkhennep 0,24
4b Houten structuur 0,24
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,181
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0600
Dikte [m] 0,24
R-waarde [m²K/W] 4,00
Schapenwol
Schapenwol
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Schapenwol 0,16
4b Houten structuur 0,16
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,181

 Opgelet!

Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0375
Dikte [m] 0,16
R-waarde [m²K/W] 4,27

 Opgelet!

Stro vlokken
Stro
Samenvatting
Materiaal Dikte [m]
1 Gipsplaat 0,01
2a Stijlen 0,05
2b Technische spouw: rotswol 0,05
3 OSB plaat 0,02
4a Stro vlokken 0,18
4b Houten structuur 0,18
5 Waterkerende dampopen houtvezelplaat 0,02
6a Regelwerk 0,024
6b Luchtspouw 0,024
7 Gevelbekleding vezelcement 0,008
U-waarde [W/m²K] 0,183
Isolatiekenmerken
Lambda waarde [W/mK] 0,0440
Dikte [m] 0,18
R-waarde [m²K/W] 4,09